Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Informacja


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe z siedzibą w Osiedlu Niewiadów bl.8 lok. B informuje o konieczności złożenia wniosków na nowy okres świadczeniowy o ustalenie prawa do:

1.      Świadczenia wychowawczego

2.      Zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami

3.      Specjalnego zasiłku opiekuńczego( SZO)

4.      Funduszu alimentacyjnego

5.      Dobry start (300+)

6.      Stypendia szkolne


ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500 +)


Zmiany w Programie Rodzina 500+ od 1 lipca 2019r.

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca 2019 na dziecko, na które obecnie nie jest pobierane to świadczenie, matka albo ojciec, ( jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca), opiekun faktyczny dziecka, (jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego), albo opiekun prawny dziecka, albo dyrektor domu pomocy społecznej (w przypadku dziecka umieszczonego w domu pomocy społecznej ) musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.  Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje wnioskodawcy, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca 2019r. Jeśli wniosek zostanie złożony po 30 września 2019r., świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres 2019/2021 przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2019 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS) – od dnia 1 lipca 2019 r.


 

WAŻNE !!!

1.Osoby ubiegające się o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego muszą podać we wniosku aktualny adres poczty elektronicznej e-mail.

2.Osoby które dotychczas otrzymują świadczenie wychowawcze na „pierwsze dziecko” winni złożyć jeden wniosek na nowy okres 2019/2021

3.Osoby, którym dotychczas prawo na „pierwsze dziecko” nie przysługiwało z uwagi na przekroczone kryterium dochodowe, powinny złożyć: 2 oddzielne wnioski:

1.wniosek na stary okres 2018/2019

2.wniosek na nowy okres 2019/2021


 


DOTYCZY TO ZARÓWNO WNIOSKÓW SKŁADANYCH W FORMIE PAPIEROWEJ JAK I ELEKTRONICZNEJ.

Wnioski w wersji papierowej będą wydawane w tutejszym Ośrodku Pomocy Społecznej od lipca 2019r., natomiast złożenie wniosku będzie możliwe od 1 sierpnia 2019r.

Wnioski w wersji elektronicznej będzie można składać( poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS )od 1 lipca 2019r.Proszę jednak zwrócić szczególną uwagę na okres świadczeniowy, na który będziecie Państwo składać wniosek i poprawnie wybrać okres świadczeniowy z dostępnego formularza.

Inne zmiany w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci:

1.       Brak wymogu ustalenia alimentów.

2.       Wprowadzenie szczególnego, 3-miesiecznego terminu, liczonego od dnia urodzenia dziecka, na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko, od dnia urodzenia dziecka.

3.       Wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku.


ŚWIADCZENIA RODZINNE


Wnioski o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na okres świadczeniowy 2019/2020 składa się :

1.       Od 1 Lipca 2019r. – wnioski w formie elektronicznej (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS ).

2.       Od 1 Sierpnia 2019r. – wnioski w formie papierowej( należy składać w tutejszym Ośrodku Pomocy Społecznej).


 KRYTERIUM DOCHODOWE

1.      674 zł na osobę w rodzinie

2.       764 zł na osobę w rodzinie w przypadku, gdy w składzie rodziny jest dziecko, które posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.


SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY (SZO)

Wnioski o przyznanie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego na okres świadczeniowy 2019/2020 składa się :

1.       Od 1 Lipca 2019r. – wnioski w formie elektronicznej (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS ).

2.       Od 1 Sierpnia 2019r. – wnioski w formie papierowej( należy składać w tutejszym Ośrodku Pomocy Społecznej).

KRYTERIUM DOCHODOWE

1.      764 zł na osobę w rodzinie


FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Wnioski o przyznanie prawa do Funduszu Alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2019/2020 składa się :

1.       Od 1 Lipca 2019r. – wnioski w formie elektronicznej (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS ).

2.       Od 1 Sierpnia 2019r. – wnioski w formie papierowej( należy składać w tutejszym Ośrodku Pomocy Społecznej).


KRYTERIUM DOCHODOWE

1.      800 zł na osobę w rodzinie


DOBRY START (300+)

Wnioski o przyznanie prawa na DOBRY START na okres świadczeniowy 2019/2020 składa się :

1.      Od 1 Lipca 2019r. – wnioski w formie elektronicznej (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS ).

2.      Od 1 Sierpnia 2019r. – wnioski w formie papierowej( należy składać w tutejszym Ośrodku Pomocy Społecznej).


STYPENDIUM SZKOLNE


Wnioski o przyznanie prawa na STYPENDIUM SZKOLNE na okres świadczeniowy 2019/2020 składa się :

1.       Od 1. Września 2019r. do 16 września 2019r. włącznie – wnioski w formie papierowej( należy składać w tutejszym Ośrodku Pomocy Społecznej).


KRYTERIUM DOCHODOWE

1.       528 zł na osobę w rodzinie

2.       701 zł dla osoby samotnie gospodarującejWyświetlony: 76

Dodany 11.06.2019 12:59:07 przez Justyna Kuta

Autor dokumentu Justyna Kuta

Ważny do: bezterminowo

Ostatnia modyfikacja:11.06.2019 12:59:07

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Informacja

 


         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe z siedzibą w Osiedlu Niewiadów informuje, że w dniu 21.06.2019r. (piątek) Ośrodek będzie nieczynny,


Za utrudnienia przepraszamy.Wyświetlony: 100

Dodany 18.06.2019 08:48:36 przez Justyna Kuta

Autor dokumentu Justyna Kuta

Ważny do: bezterminowo

Ostatnia modyfikacja:18.06.2019 08:48:36

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Informacja


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe z siedzibą w Osiedlu Niewiadów informuje, że od dnia 01.08.2019r. do 31.08.2019r. będą wydawane skierowania do Fundacji „Poranek” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020.


Wyświetlony: 84

Dodany 06.08.2019 09:14:58 przez Justyna Kuta

Autor dokumentu Justyna Kuta

Ważny do: bezterminowo

Ostatnia modyfikacja:06.08.2019 09:14:58

Historia zmian [1]

Najnowsze

25.09.2019 09:56

Świadczenie usług z zakresu wsparcia psychologicznego dla 12 osób niesamodzielnych z powodu niepełnosprawności, udzielanych w warunkach domowych.

Czytaj dalej...

25.09.2019 09:55

Świadczenie usług z zakresu wsparcia prawniczego dla 12 osób niesamodzielnych z powodu niepełnosprawności, udzielanych w warunkach domowych.

Czytaj dalej...

25.09.2019 09:55

Świadczenie usług z zakresu wsparcia fizjoterapeutycznego dla 12 osób niesamodzielnych z powodu niepełnosprawności, udzielanych w warunkach domowych.

Czytaj dalej...

25.09.2019 09:54

Świadczenie usług z zakresu wsparcia fizjoterapeutycznego dla 12 osób niesamodzielnych z powodu niepełnosprawności, udzielanych w warunkack domowych.

Czytaj dalej...

18.09.2019 13:16

Świadczenie usług z zakresu wsparcia prawniczego dla 12 osób niesamodzielnych z powodu niepełnosprawności, udzielanych w warunkack domowych.

Czytaj dalej...

18.09.2019 13:15

Świadczenie usług z zakresu wsparcia psychologicznego dla 12 osób niesamodzielnych z powodu niepełnosprawności, udzielanych w warunkack domowych.

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Justyna Kuta Zadaj pytanie

Tel: 447100126

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 25

Fax: